1

16.10.2019 10:28:54  |   Okunma Sayısı 810

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRELERİ

MADDE 6

“(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”

“(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

Devamı...

OSGB Nedir?

1.06.2013 20:33:29  |   Okunma Sayısı 2413

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ünvanıdır. Şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli ihtiyaçlarını yasal olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - OSGB üzerinden karşılayabilirler.

OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

Ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır.

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak. Hangi şirketlerin yükümlülüğü ne zaman başlayacak öğrenmek için: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yenilikler Ne Zaman Hayatımıza Girecek? Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösteriyor.

Devamı...

Neden Biz?

17.11.2012  |   Okunma Sayısı 2564

Çünkü Lüleburgaz İLKE OSGB olarak bizler yıllardır eğitim ve sağlık sektöründe çalışan kişiler olarak eğitimin insan üzerindeki etkilerini biliyoruz.

Bu sebeple önce sağlık ve insan diyen bir birim olduğumuz için varız.

Devamı...

Neden OSGB?

17.11.2012  |   Okunma Sayısı 2405

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB); iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

   İşverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ( OSGB ) hizmet satın alabilirler.

   Bu konu 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ'ne göre Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

 a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,

b) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,

c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,

d) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

e) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,

f) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar.

Devamı...

HİZMETLERİMİZ

17.11.2012  |   Okunma Sayısı 2530

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ YERİ HEKİMİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

                       HİZMETLERİMİZ;

  1.   İş Güvenliği Denetimi ve Danışmanlığı
  2.   İSG Kurulunun kurulması ve işletilmesi
  3.   Yangın Danışmanlığı
  4.   İşyeri Hekimi Hizmeti
  5.   Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
  6.   Risk analizi ve Değerlendirmesi
  7.  Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Sağlık Raporlarının Hazırlanması

 

Devamı...

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

3.12.2011 20:05:53  |   Okunma Sayısı 2697

Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete için alttaki linki tıklayın:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4.htm

Devamı...