Hizmetlerimiz

 

İş güvenliği hizmetlerimiz

-İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

-İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

-Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

-Eğitim Planı hazırlamak

-İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

-Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

-Risk Değerlendirmesi yapmak

-Acil Durum Planı hazırlamak

-Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

-İç Yönetmelik hazırlamak

-İş İzni Prosedürü hazırlamak

-Çalışma talimatları hazırlamak

-İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

-Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

-Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

-Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

-Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

-Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

-Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

-Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

-Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

-Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

-Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

-Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

-İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

-Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

-Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek


Risk Değerlendirmesi

-İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;
-Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
-Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
-İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
-Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
-Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

-Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
-İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
-İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
-Kişisel koruyucu alet kullanımı,
-Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
-Uyarı işaretleri,
-Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
-Temizlik ve düzen,
-Yangın olayı ve yangından korunma,
-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

Yangın Güvenliği

-Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
-Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
-Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.
-Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
-Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.

İşyeri Hekimliği

-İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
-Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
-İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
-İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
-Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
-İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
-İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
-Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
-İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
-Yıllık çalışma planı hazırlamak

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

-Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
-Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
-Radyasyon içeren çalışmalarda,
-Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
-Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
-Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
-Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
-Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
-Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,
riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

-Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,
-Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,
-Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
-İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
-Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
-Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır

Tarih: 1.06.2013 23:54:25